En caso de que eres abundante timida para un video, nunca os preocupes, no se trata forzoso