Tycks sexet existera nago oproportionerligt beaktansvard del av ert forhallande?