Av dejt mot forhallande: acceptera, vi pratar digitalmarknadsforing!