Sampung dahilan kung bakit tayo iniiwan ng taong mahal natin