KALKULATOR F788DX

KALKULATOR F788DX

CIJENA: na upit

PRIKAZ
Znamenke 10+2 znamenke Mantisa + Eksponent
Linije LCD sa dvostrukum linijom sa 12 znakova
Dimenzije ekrana 63 x 22 mm
Dimenzije znakova 1. linija: 6 x 3.5 mm

2. linija: 8 x 4 mm

FUNKCIJE
Općeniti proračuni 24 razine zagrada
Triginometrijski proračuni Da
Konverzije koordinata Da
Faktorijeli, kombinacije, permutacije Da
Razlomci Da
Kompleksno Da
Metričke konverzije 170 metričkih konverzija
Statistički proračuni Da
Drugo 79 znanstvenih konstanti, 9 inženjerskih vrijednosti, ispravke posljednje znamenke, pozivanje zadnjeg odgovora, višestruko prikazivanje
Ukupno funkcija Ukupno 497 funkcija uključujući infitezimalni račun te proračune vektora matrica
MOGUĆNOSTI
Automatskko gašenje 7 minuta sa zaštitom memorije nakon gašenja uređaja
Poklopac Zaštitni izdržljivi
SPECIFIKACIJE
Memorija 1 = 20 memorija za pohranu i pozivanje
Izvor napajanja Baterija
Baterija CR2032 x 1
Dimenzije 155 x 80 x 14.5 mm (bez poklopca)
158 x 84 x 18 mm (sa poklopcem)
Boja Svijetlo siva, bijela
Težina 100g (bez poklopca)
135g (sa poklopcem)