Ang bayaning ito ay walang iba kung hindi ang magiting na quand Lapulapu