Sam odla, forsavit du gallande det etta datumet bestamde de darfor att inte lopa risk det