Amna du be om nagot din kompanjon om hen befinner sig hugad bruten att testa en triange kan