Kraftan befinner sig ett annat tecken som besitta god kanslomassig